Ga naar de inhoud

Duurzaam natuurbeheer en natuurbehoud

Het werk in parken en tuinen houdt in de winter op, maar in de bossen van de Utrechtse
Heuvelrug is er dan juist veel werk te doen. Natuurbeherende organisaties en particuliere landgoedeigenaren zijn steeds meer overtuigd dat de gezondheid van de bossen verbeterd moet worden door middel van meer biodiversiteit en goed bodembeheer. Daarbij hoort ook een meer arbeidsintensief bosbeheer omdat het gebruik van zwaar materieel te veel schade veroorzaakt aan het ecosysteem. Bij duurzaam bosbeheer gaat het om fijnmazig en selectief ingrijpen met behulp van
handgereedschap en kleine machines. En werkpaarden!