Ga naar de inhoud

Diensten

 

 Leerwerktraject op Heuvelrugse landgoederen van start 

Diensten

​De diensten van Goedlandt rusten op vier pijlers:

 • Circulair landgoedbeheer,
  het zelfvoorzienend maken van een landgoed met behulp van duurzame technieken
 • Energievoorziening,
  de juiste combinatie van alternatieve energiebronnen (houtbiomassa, zon, wind, etc) als fundament voor een circulair landgoed
 • Circulair bosbeheer,
  een bos dat meerdere functies kan vervullen in de zelfvoorziening van een landgoed
 • Ecologische restauratie en onderhoud van monumenten,

de toepassing van duurzame technieken op het ‘rood’ van een
​             landgoed

Vanuit een circulair perspectief kunnen wij voor u tevens afzonderlijke diensten verrichten:

 • Bosbeheer
 • Biomassa- en zonne- energie toepassing
 • Ecologische restauratie
 • Herstel zichtlijnen
 • Ontwikkeling publieksfunctie
 • Optimaliseren infrastructuur landgoed
 • Parkaanleg
 • Subsidieaanvragen
 • Verbeteren energielabel
 • Vitaliteitsonderzoek bos
 • VTA-onderzoek (Visual Tree Assessment)
 • Warmtebeeld monument/landhuis