Ga naar de inhoud

Financiering

Financiering

Een landgoed met duurzame ambities kan niet zonder subsidies en verschillende vormen van kredietverlening. Het goede nieuws is dat er in Nederland voldoende financieringsmogelijkheden bestaan voor duurzaamheid en restauratie van monumenten. Hoe groter de maatschappelijke meerwaarde van uw plan hoe groter de kans dat u voor meerdere subsidies in aanmerking komt.

Compositie van leningen en subsidies
Wij maken met u een goede samenstelling van  leningen en schenkingen van de vele gespecialiseerde kleine fondsen en stichtingen, de laagrentige leningen van het Restauratiefonds, de subsidies van gemeente, provincie en rijksoverheid en de kredieten van banken. Ook zorgen wij ervoor dat er een goede balans ontstaat tussen korte- en lange termijn financiering.
 

     VOC- aandeel”, 1606