Ga naar de inhoud

Nieuwe natuur

  Nieuwe natuur
  Hoe een stuk grond door verandering planten, dieren en bomen aantrekt. Dikke kans dat je Bram (18) eens voorbij hebt zien rijden in de golfkar of door het bos hebt zien lopen. Bram studeert bos en natuurbeheer en loopt al twee jaar stage bij Goedlandt. Inmiddels kent hij het 47-hectare grootte bos van Landgoed Zonheuvel als zijn broekzak. Hij weet waar de laatste mierenhoop ligt, waar de padden leven en hij heeft zelfs een poel voor deze dieren aangelegd.

  Bram wil graag mensen laten zien hoe fascinerend het bos is en zal daarom regelmatig vertellen over de natuur op het landgoed. Deze blog gaat over ‘nieuwe natuur’, een stuk grond dat door verandering andere planten, bomen en dieren aantrekt.

  Takken en houtsnippers
  Bram: “Achter het openluchttheater ligt een open veld waar we takken en snoeiafval neerleggen, door ons ook wel het voetbalveld genoemd. In het bos wordt er veel gesnoeid en we willen de takken niet overal laten liggen, vandaar dat we ze verzamelen op ‘het voetbalveld’. Van de takken maken we houtsnippers waar we bospaden van aanleggen.”

  Biodiversiteit
  Bram vertelt dat dat door de vegetatie op het veld slangen zich er prettig voelen. Bram: “Voor de biodiversiteit is het goed om verschillende soorten bomen, planten en dieren te hebben. Rovers zijn voor het bos belangrijk. In de natuur zijn rovers nodig om bepaalde populaties dieren in evenwicht te houden, zoals bijvoorbeeld de muis. Hoe diverser de natuur, hoe meer het ecosysteem in balans is.”

  Evenwicht
  In de bossen van Langoed Zonheuvel gaat het goed. Bram: “Er is een evenwicht omdat er verschillende soorten dieren leven. We hebben hier bijvoorbeeld geen last van de eikenprocessierups omdat de vele vogels de rupsen eten.

  Dieren
  De natuur is leidend op het landgoed. Bram: “Toen vogels nesten begonnen te maken in de takkenbossen snoeiafval op het voetbalveld, zijn we gestopt met het maken van houtsnippers. Ook na het broedseizoen hebben we de bossen laten liggen omdat we ontdekten dat allerlei kleine dieren er in leven. We besloten niets meer aan het veld te doen omdat er nieuwe natuur was ontstaan.”

  Douglassparren
  Bram legt uit dat voor bosbeheer bijna geen vaststaande wetten en regels bestaan. Bram: “Elk stuk is anders en daar kun je mee aan de slag of juist niet. Sommige gebieden hebben geen ingrijpen van de mens nodig, maar andere juist wel. Als grote bomen beletten dat bomen die je wilt houden voldoende zonlicht krijgen bijvoorbeeld. Laatst hebben we nog een aantal douglassparren weggehaald omdat die uitgroeien tot woudreuzen die alles overschaduwen. Terwijl we op andere plekken juist de douglassparren laten staan om woudreuzen te worden.”

  Ruimte geven
  Bram heeft het erg naar zijn zin op Landgoed Zonheuvel. Bram: “Het bijzondere aan dit gebied is dat het bos geen geld hoeft op te leveren. Bomen hoeven hier niet, in tegenstelling tot veel andere plekken, gekapt te worden voor de houthandel. We kunnen het ons permitteren om ons te richten op wat het bos nodig heeft en soms betekent dat ruimte geven aan nieuwe natuur.”